top of page
Bicycles Track

התחדשות עירונית

פינוי בינוי - תקן 21 על תיקוניו  |  תמ"א 38/ התחדשות בניינית

מחלקת התחדשות עירונית פועלת ומתמקדת במחוזות תל אביב והמרכז, אך גם במחוזות חיפה, ירושלים והדרום. הפעילות חולשת הן מטעם גופי המדינה כגון הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומנהל התכנון תוך ליווי חברות יזמיות וכן כמייצג את בעלי הדירות בקביעת ניקוד ובליווי אל מול היזם.

תמ"א 38/ התחדשות בניינית
שמאי וכלכלני המחלקה מלווים התחדשות עירונית נקודתית בהתאם לתכנית החיזוק מפני רעידות אדמה ותכניות נוספות במגוון מסלולים לרבות ייעוץ בבחירת הנתיב הכלכלי/תכנוני הנכון בין הריסה ובניה מחדש אל מול חלופת עיבוי וחיזוק הקיים וכן המלצות בהתאם לסעיף 23 לתמ"א/38 (תכנית בניין עיר משולבת סל זכויות תמ"א/38).

פינוי בינוי - תקן 21 על תיקוניו
שמאי המחלקה עוסקים בליווי שמאי של כדאיות כלכלית במתחמי פינוי - בינוי עוד כצוות היגוי טרום תחילת ההליך הסטטוטורי וייצוג מההיבט הכלכלי בכל המהמורות שצופן בתוכו הליך מורכב שכזה במדינת ישראל הממוקמת על השבר הסורי-אפריקאי.

wired-outline-1935-park-bench.gif
2E4A6692.jpg

"ערנות והכרת תנודות השוק,
הן המפתח לבחירה נכונה ומושכלת"

bottom of page