top of page

דותן דרעי & אורן נס שמאי מקרקעין

ערך אמיתי מתחיל במקצועיות

OUR VISION

•  היטל השבחה
•  מס שבח
•  רשות מקרקעי ישראל

•  איחוד וחלוקה-תקן 15 על תיקוניו
•  ייעוץ לרשויות מקומיות
•  ליווי תוכניות בניין עיר
•  שימור

•  שווי שוק-דמי שכירות ודמי שימוש
•  ירידת ערך והפקעות

•  שומות מקרקעין לצורך דיווח עפ"י חוק ני"ע ותקינה חשבונאית IFRS-לפי תקן 17.1
•  שמאות לבטוחה לאשראי-לפי תקן 19
•  עסקאות קומבינציה

•  חוות דעת לבתי משפט

•  פינוי בינוי-תקן 21 על תיקוניו
•  תמ"א 38/ התחדשות בניינית

•  דוחות אפס - כדאיות כלכלית
•  דוחות ליווי שוטפים

תחומי
התמחות

אודות
אורן נס (בעלים)(1).jpg

אורן נס

בעלים ושותף מייסד

2E4A7029.jpg

אודות

משרד דותן דרעי-אורן נס בע"מ נוסד בשנת 1999 ע"י
דותן דרעי ואורן נס בחיפה. המשרד ויועציו כולל צוות רחב ומגוון של שמאי מקרקעין, כלכלנים, מהנדסים.

צוות המשרד בעל ידע רחב והתמחות רבת שנים ברזי הנדל"ן בפריסה גיאוגרפית כלל ארצית.
אנו מאמינים בערכים מרכזיים של מקצועיות, יצירתיות ושירותיות. מיתרונותיו היחסיים הבולטים של המשרד הינו פיתוח שיטות מקצועיות תקדימיות תוך הנגשה פשטנית של סוגיות מורכבות בהתחדשות עירונית והיטל השבחה.

דותן דרעי (בעלים)(1).jpg

דותן דרעי

בעלים ושותף מייסד

2E4A7034.jpg

המשרד מספק שירותי שמאות מקרקעין הן למגזר הפרטי/עסקי
והן למגזר הציבורי/ממסדי, לרבות בתחומים הבאים:

Untitled-7.png

המשרד כלול ברשימות כל הבנקים בתחום האשראי (ליווי פרויקטים, מגזר עסקי/מסחרי ותחום משכנתאות).
ייעוץ לעניין מיסוי והיטלים בהתמחות בהיטל השבחה.
ליווי סטטוטורי מההיבט הכלכלי-שמאי בדגש על התחדשות עירונית (לרבות לצד הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית).

• ייעוץ וליווי רשויות מקומיות וועדות לתכנון ובנייה (לרבות וועדות מחוזיות) בענייני איחוד וחלוקה/היטלי השבחה.
שמאים מומחים מטעם בתי משפט וועדות ערר (לרבות מעורבות בפסקי דין ותקדימים).
• מתן הרצאות ללשכת עורכי הדין ומוסדות אקדמיים.
• ייעוץ לעניין ירידת ערך והפקעות ועוד.

Untitled-7.png

הישגיות
והבנת הלקוח

motivations_icons-[Converted].png

נוחות
וזמינות

motivations_icons-[Converted].png

עירנות והכרת
תנודות השוק

motivations_icons-[Converted].png

מקצועיות וחתירה למצוינות

motivations_icons-[Converted].png
2E4A6952.jpg

"אנחנו מתמקדים בקשת הרחבה של צרכי לקוחותינו ומספקים שירות מקצועי מותאם אישית"

Back to Top
bottom of page